Korektory Stanu Funkcjonalnego –  Płytki KFS to zadziwiający wynalazek rosyjskich naukowców. Obecnie jedyne takie urządzenie na świecie. Działalność i efektywność udowodniono naukowo i praktycznie. Płytki Kolcowa noszące swą nazwę od wynalazcy są zarejestrowane i certyfikowane w Rosji.